Ceník

Ceny jsou uvedeny bez materiálu

PODHLED:
Podhled opláštěný 1x /RB, RBI 12,5mm/ m2 270 Kč
Podhled opláštěný 2x /RB, RBI 12,5mm/ m2 330 Kč
Podhled opláštěný 1x /RF 12,5mm/ m2 290 Kč
Podhled opláštěný 1x /RF 15mm/ m2 300 Kč
Podhled opláštěný 2x /RF 12,5mm/ m2 360 Kč
Podhled opláštěný 2x /RF 15mm/ m2 370 Kč

 

PŘÍČKA:
Příčka oboustranně opláštěná 1x /RB, RBI 12,5mm/ m2 300 Kč
Příčka oboustranně opláštěná 2x /RB, RBI 12,5mm/ m2 420 Kč
Příčka oboustranně opláštěná 1x /RF 12,5mm/ m2 330 Kč
Příčka oboustranně opláštěná 2x /RF 12,5mm/ m2 450 Kč

 

PŘEDSAZENÁ STĚNA:
Předsazená stěna opláštěná 1x /RB, RBI 12,5mml/
(volné stojící)
m2 260 Kč
Předsazená stěna opláštěná 1x /RB, RBI 12,5mm/
(spřažená = kotvená do stávajícího zdiva)
m2 270 Kč
Předsazená stěna opláštěná lx /RF 12,5mm a 15mm/
(volné stojící)
m2 290 Kč
Předsazená stěna opláštěná 1x /RF 12,5mm a 15mm/
(spřažená = kotvená do stávajícího zdiva)
m2 300 Kč
Chce-li zákazník předstěnu opláštit druhou vrstvou = příplatek m2 60 Kč

 

PŮDNÍ VESTAVBA:
Podkroví (strop - šikmina) 1x /RB, RBI 12,5mm/ m2 300 Kč
Podkroví (strop - šikmina) 1x /RF 12,5mm/ m2 350 Kč
Podkroví (strop - šikmina) 1x /RF 15mm/ m2 370 Kč
Podkroví (strop - šikmina) 2x /RF 15mm/ m2 370 Kč

 

OSTATNÍ SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE:
Obklad trámu dvoustranný 1x RB /cca 25cm, 25cm/ bm 300 Kč
Obklad trámů třístranný 1x RB /cca 25cm, 25cm, 25cm/ bm 450 Kč
Kazetové stropy m2 180 Kč
Vkládáni tepelné izolace v jedné vrstvě m2 30 Kč
Montáž parozábrany + páska m2 20 Kč
Montáž OSB desek do první vrstvy /12mm/ m2 40 Kč
Osazení ALU hran bm 80 Kč
Osazení plastpapírových hran UltraFlex bm 80 Kč
Montáž půdních vylezů ks 1 100 Kč
Opláštění půdních vylezů ks 700 Kč
Opláštění střešních oken ks 1 000 Kč
Montáž zárubní ks 500 Kč
Malování sádrokartonu základní m2 35 Kč
Práce účtované v hodinové taxe hod. 230 Kč

 

PŘÍPLATKY:
Montáž sádrokartonu ve výškách na lešení   cena dohodou
Tvarově složité plochy, malometrážní plochy, křivé stěny apod.   cena dohodou
Příprava a úklid místnosti   cena dohodou

 

Ceny neobsahují materiál.

POZNÁMKY:
RB - obyčejná deska
RBI - impregnovaná deska
RF - protipožární deska
RFI - protipožárni impregnovaná deska
MA - modrá akustická protipožární deska
MAI - modrá akustická protipožární impregnovaná deska

 

UPOZORNĚNÍ - Ceník je pouze orientační. Uvedené ceny jsou platné za ideálních podmínek (rovné plochy, výborný stav zdiva, dobrý přístup atd.).
Cena roste úměrně s kvalitou použitého materiálu a složitosti montovaných SDK ploch. U větších zakázek lze naopak dohodnout slevy.